Energetický certifikát

Rýchlosť a konkurencieschopná cena

Často sa vynára otázka, prečo je vlastne potrebná energetická certifikácia budov. Väčšina staviteľov považuje vystavenie energetického certifikátu budovy len za ďalšiu administratívnu prekážku stavebných úradov. Na pochopenie významu sa musíme trochu zamyslieť nad podstatou certifikácie.

Viac >>>


Energetické hodnotenie budov

Krok za krokom k zeleným budovám

Pravidlá pre hodnotenie hospodárnosti budov vychádzajú z jednotných európskych noriem a tým dávajú výborné možnosti vzájomného porovnávania rôznych budov, ale aj tej istej budovy s rôznymi konštrukčnými riešeniami.

Viac >>>


Energetický audit

Nová éra energetickej hospodárnosti budov

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a . . .

Viac >>>


Pľúca budov

Nechceme aby ste to dýchali

Ventilačný systém inštalovaný v panelových domoch je určený na to, aby odsával a privádzal príslušné množstvo vzduchu z a do určeného priestoru. Vetracie potrubia v panelových domoch sú bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. V takomto systéme nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť tak kontaminácii rozvodného systému

Viac >>>10.000+


vydaných
certifikátov


100%


úspešnosť
stavebných povolení


30%


navrhnutých úspor
energií pre podniky


700 000€


navrhnutých úspor
energií pre obce


Portret Peter Kopecký Dobrý deň.

Založením spoločnosti Delphia s.r.o. v roku 2008 sa splnil môj dlhoročný sen. Získali sme v rodine nezávislosť. Robím to čo chcem – prácu, ktorá ma baví a navyše, ktorou pomáhame ľuďom.

Hlavným predsavzatím spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti energetiky s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov na Slovensku. Navrhujeme nákladovo efektívne opatrenia s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Riadime sa slovami: odbornosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a v našom tvrdom biznise aj ľudským prístupom.

Za dlhoročné úspechy firmy ďakujem hlavným obchodným partnerom ako aj mojim spolupracovníkom – Petrovi, Renátke a ostatným, ktorí sa stali súčasťou mojej rodiny.

Ing. Peter Kopecký