Hľadaj

Časté vyhľadávania : Energetický certifikát, Energetický audit

empty

Odborná spôsobilosť

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

Odborný garant: Ing. Peter Kopecký


Teplotechnika je oblasť výpočtu, kde sa započítavajú teplotechnické vlastnosti použitých materiálov, charakteristiky prestupu tepla a ich hrúbky. Najmä steny, podlahy, stropy a strešné konštrukcie.)

Vykurovanie a príprava teplej vody

Odborný garant: Ing. Peter Kopecký


Vykurovanie a príprava teplej vody sú jednoznačne silné atribúty, ktoré vplývajú na celkovú spotrebu stavby. Pri výpočte máme na zreteli zdroj tepla (kotol, tepelné čerpadlo, ...), jeho účinnosť a celkovú kvalitu vykurovacieho systému. Rovnako ako pri príprave teplej úžitkovej vody. Výsledkom je potreba energie ktorá sa podieľa na celkovom hodnotení budovy.)

Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov

Odborný garant: Ing. Michal Svetlík


Pri budovách väčšieho charakteru ako sú administratívne budovy, obchodné centrá, školy, haly a pod. je už nutné započítavať do celkového hodnotenia aj elektroinštalácie. Najmä svietidlá, ktoré majú vplyv na celkovú potrebu energie budovy.)

Vetranie a klimatizácia

Odborný garant: Ing. Peter Kopecký


Objekty, ktoré majú veľké klimatizačné jednotky na úpravu vzduchu, prípadne chladenie, spotrebujú nemalé množstvo energie. Na základe potreby energie sa vypočítava jednotková potreba energie na m2 a táto sa pripočítava k celkovému hodnoteniu objektu.)