Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookie.
Používaním tejto webovej stránky s nimi súhlasíte.


Ponuka služieb
Spoločnosť Delphia s.r.o. ponúka nasledujúce služby

energeticky-certifikat
01

Energetické certifikáty

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (podobne ako na elektrospotrebičoch).

Viac ...
audit
02

Energetické audity

Vypracovanie energetického auditu je komplexný proces. Po zadefinovaní cieľov auditu prebieha obhliadka objektu a zber dát. Na základe týchto údajov zhodnotíme súčasný stav budovy a jej energetickú náročnosť. V ďalšom kroku navrhneme opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, vyčíslime investičné náklady a určíme návratnosť investícií.

Viac ...
03

Energetické projektové posudky

Prvým z viacerých hodnotení budovy je tzv. projektové energetické hodnotenie budov, ktoré sa vypracováva pri projektovaní budovy. Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.

Viac ...
cistenie-vetracich-potrubi
04 Pľúca budov

Čistenie vetracích potrubí

Poskytujeme profesionálne čistenie odvetrávacích šácht na odstránenie nečistôt a prachu z celého ventilačného systému.

Viac ...
cistenie-povrchov
05 Pľúca budov

Dezinfekciu povrchov

Pravidelnou dezinfekciou povznesieme prostredie, v ktorom sa denne nachádzate, na miesto bezpečia a zdravia pre Vás a ľudí, ktorí sa k vám pravidelne vracajú.

Viac ...